Těžební průmysl povrchové uhelné doly, kamenolomy, štěrkovny, pískovny

Těžební průmysl

PE Holding, s.r.o. nabízí pestrou škálu produktů (řešení) jak pro oblast rozvod a napájení energetických zařízení, tak i pro vybavení technologie dobývacích strojů, velkostrojů, pásové dopravy, drtírny, úpravny a další přidružené technologie. Naše řešení jsou cíleny na trh pro těžbu nerostných surovin jako je hnědé uhlí, šterky nebo písek. Našimi zákazníky jsou významné společnosti nejen z oblasti těžby, ale i z ostatních průmyslových odvětví a komerční či infrastrukturní sféry.

Portfólio produktů a služeb pro těžební průmysl

 • Distribuční transformační stanice
 • Technologické rozvodny
 • VN i NN rozvaděčová technika vnitřní i vnější
 • Kabiny a dozorny
 • Řídící a automatizační systémy
 • Měření a diagnostika
 • Velíny a dispečerská centra
 • Technologické řízení a dálková správa
 • Management kvality
 • Realizační projekty
 • Project management

Distribuční trafostanice Výroba

Nabízíme několik jednak typových, tak i řešení na klíč, distribučních stanic pro rozvod elektrické energie do sítě VN i NN.


Technologické rozvodny Výroba

Nabízíme několik jednak typových, tak i řešení na klíč, technologických stanic pro ovládání technologického celku.


Rozvaděčová technika Výroba

Nabízíme několik jednak typových, tak i řešení na klíč, rozvaděčových skříní VN, NN, MaR dle požadavků zákazníka.


MaR systémy Výroba

Nabízíme komplexní služby v oblasti řídicích systému od návrhu, přes realizaci až po samostatné oživení těchto systémů na pozici.


Kabiny obsluhy Výroba

Nabízíme komplexní služby v oblasti dodávek kabin oblsuhy včetně kompletní výbavy od návrhu, přes realizaci až po samostatné zprovoznění v provozu.


Dispečerská centra Dodávky

Nabízíme komplexní služby v oblasti dodávek dispečerských center od návrhu, přes realizaci až po samostatné zprovoznění dispečinků.


Management kvality Služby

Vnitropodnikový proces zaměřený na business požadakvy zákazníka s cílem navrhnout a dodat produkt, který zákazník opravdu chce.


Realizační projekty Služby

Naše společnost nabízí projektové práce elektrických zařízení VN i NN v různých stupních realizace.


Project management Služby

Naši manažeři jsou certifikováni v mezinárdně uznávané metodice projektového řízení PRINCE2 u akreditované společnosti.