Seznam služeb What We Do

Společnost PE Holding, s.r.o. nabízí komplexní balík služeb, který pokrývá veškeré potřebné činnosti od prvotního návrhu až po samotnou realizaci a zprovoznění dodávaného zařízení. Společnost dále nabízí služby v oblasti inženýringu jako jsou služby pro analytickou činnost, softwarové práce, měření elektrických a neelektrických veličin, projektování v oblasti elektro, výpočty, parametrizace a ověření VN ochran, parametrizace, nastavení a ověření regulovaných pohonů, revizní činnosti, telemetrické systémy, profylaktické a garanční kontroly výrobků PEH, atd.

Díky letitým zkušenostem v oblasti výroby elektro zařízení společnost získala odborné know-how vycházející z potřeb našich zákazníků a samotného trhu, které dále rozvíjí za účelem využívat novodobé technologie, metody a trendy v oblasti výroby a služeb.

Společnost PE Holding, s.r.o. má vlastní kapacitu pro elektromonážní práce. Zaměstnanci splňují veškeré obecně požadované kvalifikační předpoklady, přičemž někteří mají rovněž zkušenosti z působení při zahraničních projektech. Středisko je vybaveno moderními technickými prostředky včetně veškerých potřebných ochranných pomůcek, pracovních pomůcek, zkušebního zařízení a měřící techniky. Pracovníci odboru jsou dislokováni na jednotlivých zakázkách s tím, že technické zázemí mají na výrobní hale společnosti PE Holding, s.r.o.

Naši pracovníci působí na stavbách nejen při zprovoznění vlastních dodávek společnosti PE Holding, s.r.o., ale podílejí se také při komplexních dodávkách pro investiční výstavbu, rekonstrukcí a modernizací v rozsahu napěťových úrovní do 100 kV a kompletaci elektrických zařízení a energetických celků.

Zaměstnanci společnosti PE Holding, s.r.o. působící v oboru automatizace splňují veškeré obecně požadované kvalifikační předpoklady, přičemž někteří mají rovněž zkušenosti z působení při zahraničních projektech. Oddělení je vybaveno moderními technickými prostředky včetně veškerých potřebných pracovních pomůcek, zkušebního zařízení a měřící techniky.

Oddělení automatizace se zaměřuje především na návrhy architektury s následnou dodávkou řídicích systémů, návrhy a tvorba aplikačního software, koncepční řešení automatizační techniky, modernizace dispečinků pro řízení provozu včetně návrhu a tvorby SCADA systému, dodávka, montáž, nastavení a zprovoznění prvků polní instrumentace MaR, analýza komunikačních sítí, provádění oprav a nastavení.

Společnost PE Holding, s.r.o. má vlastní projektovou kapacitu pro uvedené činnosti a připravuje projekty nebo úpravy projektů všech staveb do napěťové úrovně 100 kV včetně řídicích systémů, speciálních ovládacích pultů nebo technologicky náročných celků. Zaměstanci společnosti mají dlouholeté zkušenosti s dodávkami komponent pro průmyslovou automatizaci, zajišťují komplexní řešení na klíč, či vývoj aplikačního software pro naše klienty. Zvolené typy zařízení jsou vždy přizpůsobeny individuálním požadavkům klienta.

Při zajišťování konkrétního řešení se snažíme maximálně vyhovět požadavkům zákazníka avšak s ohledem na budoucí funkčnost a zajištění co nejoptimálnějších provozních nákladů. Zajištění komplexního řešení spočívá v tom, že je vypracován návrh a po jeho představení a odsouhlasení je následně zpracována projektová dokumentace, realizace, uvedení do provozu s předáním díla a zajištěním záručního servisu, případného odstranění vad a následně provádění pozáručního servisu, pravidelných prohlídek či případného zajištění provozu. V případě specifických požadavků zákazníku provádíme a zajištujeme i jednotlivé samostatné části.

Pracovníci střediska servisu provádějí údržbu, opravy a servis na produktech dodávaných společností PE Holding, s.r.o. Servisní technici zajišťující uvedené činnosti disponují vysoce odbornými kvalifikačními předpoklady podloženými praxí v oboru. Servisní středisko je vybaveno moderní zkušební a diagnostickou technikou od renomovaných výrobců. Pracovníci odboru mají technické zázemí na výrobní hale společnosti PE Holding, s.r.o.

Společnost PE Holding, s.r.o. zajišťuje pro své klienty veškeré inženýrské činnosti, se kterými se mohou setkat při výstavbě technologických a investičních celků v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Naši odborníci mají k dispozici nejmodernější vybavení, stále se rozšiřující informační databázi a portfólio externích specialistů. Jednou z činností je digitalizace dat. Touto činností společnost svým zákazníkům nabízí možnost obnovy, opravy a doplnění stávající projektové dokumentace, kterou převede z klasické papírové podoby do digitální verze.

Projektový tým společnosti PE Holding, s.r.o. je připraven vám nabídnout takové řešení, které v sobě bude spojovat optimální technické a ekonomické parametry. Na základě analýzy klientovy problematiky navrhnou řešení, zpracují dokumentaci, vyvinou aplikační software, provedou jeho odladění a poskytnou rovněž podporu při zavádění zařízení nebo technologického celku do provozu a během provozu.

Mezi další významné činnosti, které společnost PE Holding, s.r.o. nabízí svým klientům, lze zařadit obor Projektové řízení. Certifikovaní specialisté v oboru projektového řízení řídí, nebo se podílejí na řízení, modernizace stávajících či výstavbě nových technologických celků velkého rozsahu v nejrůznějších průmyslových odvětví. Naši manažery svou činností napomáhají svým zákazníkům řidit dodávku produktů, řídit veškeré činnosti spojené s dodávkami, či řídit projekt jako celek za účelem dodat dílo, jakéhokoliv rozsahu, v termínu, v požadované kvalitě a v neposlední řadě také nepřesáhnutím rozpočtu díla.

Naši projektoví manažeři jsou certifikováni a nadále vzdělávání v mezinárodně uznávané metodice projektového řízení PRINCE2 u akreditované společnosti TAYLLORCOX.

Elektromontáže

Působíme na stavbách, podílíme se na komplexních dodávkách pro investiční výstavbu, modernizaci a kompletaci energetických celků.

Automatizace

Zaměřujeme se na návrhy architektury ŘS, návrhy a kódování aplikačního SW, modernizace dispečinků, MaR, provádění oprav a nastavení.

Projekce

Máme dlouholeté zkušenosti s dodávkami komponent pro průmyslovou automatizaci, zajišťujeme komplexní řešení na klíč vždy přizpůsobené požadavkům klienta.

Servis

Provádíme údržbu, opravy a servis na našich produktech, zajišťujeme uvedené činnosti s vysoce odbornými kvalifikačními předpoklady podloženými praxí v oboru.

Inženýring

Na základě analýzy vaší problematiky, jsme připraveni vám nabídnout takové řešení, které v sobě bude spojovat optimální technické a ekonomické parametry.

Projektové řízení

Naši manažery řídí dodávky produktů, činnosti spojené s dodávkami, projekty s cílem dodat dílo v termínu, v požadované kvalitě a bez přesáhnutí rozpočtu díla.