Seznam vybraných projektů energetika, úpravny uhlí, technologické celky, modernizace dispečerských center, SMART energy

V elektrotechnické branži působíme již 20 let

Letité zkušenosti v kombinaci s pestrou škálou nabízených výrobků a služeb nám umožňují přistupovat k našim zákazníkům individuálně a zároveň také komplexně. Naše zařízení umí být mobilní, mají široké spektrum využití a vyznačují se vysokou životností. Postupným vývojem a ověřením v praxi jsme prokázali, že naše technologie pracují spolehlivě i v náročných a nepřetržitých provozech. Naše rozvodny dokážou krýt i zvýšené nároky na požární odolnost. Díky silnému zázemí jsme schopni poskytovat v oblasti ELEKTRO kvalitní a dlouhodobou péči včetně odborných konzultací a zajištění prevence.

Klíčové oblasti PE Holding, s.r.o.

  • Výroba
  • Inženýring a projektová činnost
  • Dodavatelská činnost
  • Strojní zařízení

FVE 20 MWp

Název:

Typové řešení fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 20 MWp

Výkon:

20 MWp

Napětí:

22 kV, 35 kV

Produkty:

5× kioskové trafostanice o výkonu 4MWp

1× předávací stanice

1× akumulátorovny (volitelně)

160× střídač o výkonu 125 kVA

Služby:

inženýrské služby

projektování, montáže, servis, údržba

dotace

... více

VKS

Název:

Projekt modernizace technologie VKS a centrálního dispečinku pro řízení technologie a kvality uhlí na DNT

Období:

2013

Předmět:

Část 01: Modernizace technologie VKS - vybudování HMGS II a začlenění VKS do systému homogenizace

Část 02: Modernizace centrálního dispečinku - řízení a monitoring těžební technologie

Část 03: Modernizace systému sledování kvality a vybudování systému sledování a řízení kvality KSSŘK

Aktivity:

řízení projektu, projektování, 3D modelování

Investor:

Severočeské doly a.s. - DNT

Nakládka mourů

Název:

Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládání s prachovým uhlím, včetně zrušení skládky mouru

Období:

2013

Předmět:

PS303: Systém řízení nakládky

PS305: Elektronický systém odbytu

Aktivity:

řízení projektu, projektování, dodávky elektro zařízení + montáže, testování

Investor:

Severočeské doly a.s. - DB

Tříděnné uhlí

Název:

Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí

Období:

2014

Předmět:

PS010: Rozvodna nakládky tříděného uhlí R NDP 2

PS011: Systém ovládání nakládky TU

PS 012: Kamerový systém nakládky do aut

PS 013: Elektronický systém odbytu

PS 014: Přípojky nn pro rozvodnu RNDP2

Aktivity:

řízení projektu, projektování, dodávky elektro zařízení + montáže, testování

Investor:

Severočeské doly a.s. - DB

Teplárna Žatec

Název:

Projekt ekologizace CZT Žatecké teplárenské, a.s. – reko kotlů K1 a K2

Období:

2015

Předmět:

IO27: Vnější kabelové trasy

IO28: Slaboproudé rozvody

PC03: ASŘTP – automatizovaný systém řízení technologického procesu

PC04: Provozní rozvod silnoproud

Aktivity:

řízení projektu, projektování, dodávky elektro zařízení + montáže, SCADA systém, testování

Investor:

METROSTAV a.s.

Modernizace NSII

Název:

Modernizace SKŘ včetně elektro VN+NN NSII

Období:

2016/2017

Předmět:

SO01 - NSII Stavební objekt

PS01 - NSII Provizorní řešení stavby

PS02 - NSII Strojní část

PS03 - NSII Elektro část - silnoproud

PS04 - NSII Silnoproudé kabelové rozvody v technologii

PS05 - NSII Světelné a zásuvkové rozvody netechnologických prostor

PS06 - NSII Měření kvality uhlí

PS07 - NSII Elektro část - slaboproud

PS08 - NSII Technologický řídící systém a MaR

Aktivity:

řízení projektu, projektování, dodávky elektro zařízení + montáže

Investor:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Modernizace dispečinku

Název:

DB-ÚUL-Obnova HW, SW hlavního dispečinku PÚÚU včetně mikrovelínů PD, TD, NZ, P, AP

Období:

2017

Předmět:

PS01 - Provizorní řešení provozu dispečinku

SO02 - Stavební úpravy dispečinku

PS03 - Silnoproud

PS04 - Slaboproud

PS05 - Kamerový systém

PS06 - Komunikační a řídící sítě

PS07 - HW vybavení dispečinku

PS08 - SW vybavení pro řízení technologie ÚUL

PS09 - Implementace systému - etapa 1

PS10 - Implementace systému - etapa 2

PS11 - Návaznost na podnikový informační systém ISTC

Aktivity:

řízení projektu, projektování

Investor:

Severočeské doly a.s.

Zakladač ZP 5500.5 / Z79

Název:

Z79 – Generální oprava

Období:

2017

Předmět:

Řídicí a monitorovací systém

Frekvenční měniče

Wi-Fi

Bezdrátový modem RACOM

Popis funkce řídicího systému

Aktivity:

řízení projektu, projektování, popis funkce ŘS, testování

Investor:

PRODECO a.s.

Vyrovnávací skládka DB - UČS1

Název:

Vyrovnávací skládka DB - UČS1

Období:

2017/2018

Předmět:

Energetika provozu vyrovnávací skládky - nezávislost na technologii úpravny uhlí

Modernizace technologie skládky depo jih - vybudování vyrovnávací skládky

Technologické zařízení nové pásové dopravy

Úpravy stávající technologie

Technologické řízení z dispečinku ÚUL

Modernizace systému sledování kvality - řízení kvality

Elektrická požární signalizace

Aktivity:

řízení projektu, projektování

Investor:

Severočeské doly a.s.

Slévárna - mlýn

Název:

Mlýn na písek A

Období:

2018/2019

Předmět:

Projektová dokumentace

Dodávky elektro a strojní + montáže

Softwarové práce

Testování technologie

Popis funkce řídicího systému

Aktivity:

řízení projektu, projektování, popis funkce ŘS, dodávky zařízení + montáže, testování

Investor:

Slévárna Chomutov, a.s.

Výstavba stanoviště TSN

Název:

Výstavba stanovišť a dodávky transformátorů TS 61,62 a TS 51,75

Období:

2019

Předmět:

Technologická část stanoviště TS 61, 62, 51

Kamerový systém

Optické rozvody

Dálkové ovládání přenosy a monitoring

Aktivity:

řízení projektu, projektování, dodávky

Investor:

Severočeské doly a.s.