Obnovitelné zdroje energie výroba, projektování, servis a údržba, dotace

Oblasti působení

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Průmyslové objekty
 • Průmyslové aplikace

Portfólio produktů a služeb

 • Kioskové transformační stanice
 • Předávací stanice
 • Akumulátorovny
 • Řídící a automatizační systémy
 • Měření a diagnostika
 • Velíny a dispečerská centra
 • Technologické řízení a dálková správa
 • Management kvality
 • Realizační projekty
 • Project management
 • Dotační management
 • Inženýrské služby

Rodinné domy

Navrhneme optimální řešení na klíč v závislosti na velikosti vlastní spotřeby energií a možnostech vašeho rodinného domu.


Bytové domy

Nabízíme řešení na klíč s cílem snížit energetickou závislost bytového domu s využitím fotovoltaiky a tepelného čerpadla.


Průmyslové objekty

Zpracujeme podklady a připravíme vám nabídku, kde najdete přehledný soupis komponent, výpočet úspor a dobu návratnosti vaší investice.


Průmyslové aplikace

V našem portfóliu najdete produkty, projekty a služby pro fotovoltaické elektrárny orientované na pozemní aplikace.


... více