Klíčové oblasti výroba, projektování, servis a údržba

V elektrotechnické branži působíme již 20 let

Letité zkušenosti v kombinaci s pestrou škálou nabízených výrobků a služeb nám umožňují přistupovat k našim zákazníkům individuálně a zároveň také komplexně. Naše zařízení umí být mobilní, mají široké spektrum využití a vyznačují se vysokou životností. Postupným vývojem a ověřením v praxi jsme prokázali, že naše technologie pracují spolehlivě i v náročných a nepřetržitých provozech. Naše rozvodny dokážou krýt i zvýšené nároky na požární odolnost. Díky silnému zázemí jsme schopni poskytovat v oblasti ELEKTRO kvalitní a dlouhodobou péči včetně odborných konzultací a zajištění prevence.

Klíčové oblasti PE Holding, s.r.o.

  • Výroba
  • Inženýring a projektová činnost
  • Dodavatelská činnost
  • Strojní zařízení

Výroba Energetika

distribuční trafostanice, rozvodny čerpacích stanic, rozvaděčová technika VN a NN, dozorny, kabiny a dispečinky, plastové nádrže a jímky


Distribuce Energetika

distribuční trafostanice, rozvodny čerpacích stanic, rozvaděčová technika VN a NN, dozorny, kabiny a dispečinky, plastové nádrže a jímky


Obnovitelné zdroje

Energetika

distribuční transformační stanice VN a VVN, měnírny DC/AC, rozvodny střídačů, VN i NN rozvaděčová technika vnitřní i vnější, samostatné kiosky s měniči, kabiny, dozorny ostrahy a dispečerská stanoviště

... více

Energetická zařízení Těžební průmysl

dobývací stroje a velkostroje, dopravní cesty a pásová doprava, drtírny / třídírny, skládky, skládkové stroje a velkostroje, úpravny, nakládka a expedice


Výrobní činnost Těžební průmysl

distribuční trafostanice, technologické rozvodny, VN i NN rozvaděčová technika, VN kiosky, kabiny a dozorny


Inženýrská činnost Těžební průmysl

project management, studie, návrhy, analýza, 3D modelování, ergonomické návrhy, realizační projekty, inženýrský a konzultační servis


Čerpací stanice Stavebnictví

distribuční trafostanice, rozvodny čerpacích stanic, rozvaděčová technika VN a NN, dozorny, kabiny a dispečinky


ČOV Stavebnictví

distribuční trafostanice, rozvodny ČOV, rozvaděčová technika VN a NN, dozorny, kabiny a dispečinky


Inteligentní budovy Stavebnictví

napájecí centra se záskokovým napájením, mobilní energetická centra, rozvaděčová technika VN a NN