Obnovitelné zdroje

Projekty, produkty a služby orientované na snížení energetické náročnosti budov či maximalizaci výroby elektrické energie vlivem obnovitelných zdrojů energie.

Energetika

Produkty a služby členěné dle významu se zaměřením na energetiku a to pro tepelné, vodní a větrné elektrárny, bioplyn a biomasa, teplárny nebo fotovoltaika.

Těžební průmysl

Produkty a služby členěné dle významu se zaměřením na těžební průmysl a to zejména pro povrchové uhelné doly, kamenolomy, štěrkovny nebo pískovny.

Klíčové oblasti

Služby přehledově členěné dle jejich významu se zaměřením na cílové skupiny podnikání, energetiku, těžební průmysl a další přidružené technologie.

Elektrotechnologie na míru

Výroba, projektování, servis a údržba elektrotechnologií zejména pro těžební průmysl, energetiku a obnovitelné zdroje


Výrobní hala v ChomutověObnovitelné zdroje

Oblasti

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Průmyslové objekty
 • Průmyslové aplikace

Portfólio produktů a služeb

 • Kioskové transformační stanice
 • Předávací stanice
 • Akumulátorovny
 • Měření a diagnostika
 • Velíny a dispečerská centra
 • Technologické řízení a dálková správa
 • Project management
 • Dotační management
 • Inženýrské služby

Řízení a automatizace

 • Měření a diagnostika
 • Řízení a automatizace technologií a provozů
 • Komunikační systémy a zařízení pro přenos dat
 • Správa a management dat
 • Dálková správa a manažerské řízení
 • Operátorská stanoviště, dispečinky a velíny
 • Systémy sledování, zabezpečení a ochrany majetku
 • Vývoj SW aplikací
 • PLC programování

Inženýring a projektová činnost

 • Studie, návrhy, analýzy
 • Projektování na klíč
 • Projekty řídících systémů a řízených pohonů
 • Project management
 • Simulace, 3D modelování, ergonomické návrhy
 • Projekční podpora provozů
 • Inženýrský a konzultační servis

Další služby se zaměřením na energetiku a těžební průmysl

Instalace elektrozařízení, zprovoznění technologií, generální opravy velkostrojů, aj.